Kapitola 10

Co dělat, pokud moje dospívající dítě užívá drogy

Může se stát, že vaše dítě již užívá drogy nebo s nimi experimentuje. Cílem této kapitoly je pomoci vám s řešením této obtížné situace. Pohovoříme o tom, jak nejlépe dítě prostřednictvím některých komunikačních technik zmiňovaných v Kapitole 8 konfrontovat s vaším zjištěním, že užívá drogy. Dozvíte se také, jak jako rodič uvědomělý z hlediska prevence můžete dát svému dítěti najevo, že mu budete oporou, až se bude rozhodovat pro jinou cestu.

Tematická náplň této kapitoly vychází z předpokladu, že jste již absolvovali předchozí části nebo že jste obeznámeni s různými typy drog, kterým jsou děti vystaveny, a s riziky, která se s užíváním drog pojí. Zde se zaměřujeme na to, jak postupovat, když zjistíme, že náš dospívající syn nebo dcera již drogy užívají.

Na zdravotní návyky dospívajících mají nejdůležitější a nejsilnější vliv jejich rodiče. Jako rodiče také sehráváme významnou roli v situaci, kdy je nutné zajistit mladému člověku odbornou pomoc. Rodičovský vliv se neuplatňuje pouze tím, co jako rodiče říkáme, ale také jak se chováme. Rodiče se smyslem pro prevenci se tak v tomto ohledu musejí zamyslet nad svými vlastními postoji a neverbální komunikací, kterých jsou jejich děti svědky. Právě pozitivní příklady jsou jednou z nejúčinnějších forem komunikace s dospívající mládeží.

Pamatujme si, že prvořadým úkolem mladých je přimět své rodiče k tomu, aby o sobě začali pochybovat!

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ