Kapitola 2

Proč se teenageři chovají tak, jak se chovají?

Photograph of Mother and Daughter hugging

Mladí lidé nevyrůstají v izolaci. Jsou ovlivněni vším, co se kolem nich děje, a to již od nejútlejšího věku. Rozhodující vliv na děti mají v tomto ohledu rodiče, resp. osoby, které je mají v péči, a rodina. U tohoto vlivu se zastavíme trochu podrobněji, zejména ve vztahu k protidrogové prevenci.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ