Kapitola 3

Co byste měli vědět o drogách —

Přehled

O drogách nevím vůbec nic!

Tato kapitola obsahuje přehled jednotlivých drog a jejich účinků. Jako „drogy“ se zde označují všechny „pouliční“ drogy, přípravky na předpis, které lidé mají doma nebo které je možné si nezákonně opatřit na černém trhu, preparáty, které jsou volně prodejné v obchodech, čistící prostředky a chemikálie těkavé povahy užívané v domácnosti, jakož i tabák a alkohol. Kapitola 4, se zaměřuje na alkohol a tabák a Kapitola 5 je věnována dalším drogám, zejména pak konopí, které je nejběžnější nezákonnou drogou.

Víme, jak je pro rodiče důležité, aby měli k dispozici hodnověrné informace o drogách a jejich účincích. Někteří rodiče jsou tak plní obav a „vyplašení“, že možnému vlivu drog mylně přisuzují i běžné změny v chování, ke kterým u mladého člověka během dospívání dochází. Jiní jen zběžně přehlédnou novinové titulky o míře užívání drog mezi mládeží či o úmrtí mladého člověka na předávkování s tím, že tato neštěstí přeci potkávají děti „těch druhých“.

Skutečnost je taková, že drogy mohou mladým lidem uškodit v mnoha různých ohledech:

  • zhoršovat úsudek a přispívat ke špatným rozhodnutím;
  • zvyšovat možnost účasti na rvačkách, nehodách a jiných nebezpečných situacích;
  • narušovat tělesný růst a vývoj mozku;
  • vést ke vzniku závislosti v době dospívání, byť takové případy se nevyskytují ve velké míře.

Seznámíte-li se s těmito informacemi o drogách a jejich účincích, budete se schopni snáze rozhodnout, jak být svému dospívajícímu dítěti v tomto období jeho života co nejlepší oporou.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ