Kapitola 4

Co byste měli vědět o alkoholu a tabáku

Pictures of wine glasses and cigarettes

Na tomto místě uvádíme některá fakta o dvou návykových látkách, které mladí lidé užívají nejčastěji – o alkoholu a tabáku. V této kapitole se zdůrazňuje, že rodiče, resp. další dospělí, kteří pečují o dospívající děti, by měli být mládeži příkladem jako nositelé správných postojů a chování ve vztahu k těmto dvěma legálně dostupným (alespoň ve většině zemí) a potenciálně škodlivým látkám.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ