Kapitola 7

Jak můžu ochránit své dítě před drogami?

V této kapitole, která je důležitým doplňkem předchozí části Kapitola 6: Proč některé děti užívají drogy? , jsou nastíněny možnosti, jak mohou rodiče eliminovat zmíněné „rizikové“ faktory, které mohou mladé lidi přivést k užívání drog. Zaměřujeme se rovněž na to, jakým způsobem je možné podporovat vznik ochranných faktorů a pomoci dítěti činit zdravá rozhodnutí a kroky, kterými zvýší svou bezpečnost a osobní pohodu.

Není možné mít kontrolu nad vším, a proto ani nelze zajistit úplnou a absolutní ochranu před drogami. Rozumní rodiče však mohou usilovat o to, aby život svého dítěte a celou rodinu vybavili co největším množstvím ochranných prvků.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ