Kapitola 9

Jakou úlohu sehrávají média?

Na reklamu zaměřenou na mladé lidi se vynakládá mnoho finančních prostředků. Chraňte své dítě tím, že jej naučíte „prokouknout“ mediální sdělení, které mohou u mladých podněcovat nezdravé postoje a chování související s užívání drog.

Děti jsou vystaveny vlivu sdělovacích prostředků každý den. Různá grafická sdělení obsahují obaly od potravin, krabice od mléka či cereálií. Cestou do školy vidí reklamní billboardy nabízející všechno možné od hranolků až po politické kandidáty. Ve škole pak vidí batohy a oděvy s logy různých značek, z nichž některá představují tabákové nebo alkoholické výrobky. Kamarádi se baví o televizních programech, filmech, videohrách nebo písničkách s kontroverzními texty.

Výsledky výzkumu nám říkají, že děti jsou médii, která na ně působí, ovlivňovány jak negativně, tak pozitivně. Reklama je všudypřítomná a když se nad touto skutečností chvíli zamyslíme, možná si uvědomíme, jak je pro každého z nás obtížné uniknout z dosahu medií. Tabákovému průmyslu se například povedl husarský kousek, když prostřednictvím médií ovlivnil postoje lidí ke kouření. Výzkum totiž jednoznačně prokázal, že mladiství mnohdy začínají s cigaretami právě pod vlivem toho, že vidí kouřit herce ve filmech.

Je pravda, že v některých zemích se média využívají jako nástroj k informování lidí o škodlivosti kouření. Tato kapitola pojednává o možném vlivu médií na vaše dítě a následně přichází s návrhy, jak je možné toto působení médií na chování dětí usměrňovat.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ