Jak své děti můžete ještě lépe ochránit

Ochranné pozitivní prvky či faktory představují nástroje a prostředky, jejichž pomocí se člověk v životě může starat a pečovat o své zdraví a bezpečí a zároveň si zajistit co nejlepší růst a rozvoj. Představte si tyto pozitivní prvky jako něco, co vám poskytne výhodu či náskok v nějaké soutěži či konkurenčním prostředí. Ve fotbale vám například rychlé nohy a dobrý přehled o dění na hřišti mohou poskytnout výhodu před hráči, kteří nedisponují takovými dovednostmi. Ve třídě pak dostane lepší známku ten žák, který už ví, že se před zkoušením musí dobře připravit, který se večer předtím dobře vyspal, ráno se nasnídal a cestou do školy se nepopral.

Tyto ochranné prvky tvoří osobnostní výbavu každého člověka: lze sem například zahrnout takové vlastnosti jako smysl pro humor nebo schopnost zachovat klid a v obtížných situacích se ujmout vůdcovské role. Pozitivní prvky mohou také tvořit součást určitého prostředí, např. v rodině, kde rodiče věnují dostatečnou pozornost zdraví a osobní pohodě svých dětí, nebo ve škole, kde učitelé motivují a podporují žáky a studenty v jejich úsilí o co nejlepší výsledky. Pozitivní prvky jsou také přítomny v životě společnosti, v kostelech, chrámech či mešitách, v místě bydliště a mezi lidmi kolem nás, kde dospělí vstřícným způsobem pečují o zdraví a bezpečnost mládeže. Naším úkolem však je, abychom dětem pomohli tyto pozitiva odhalit, aktivovat a využít.

 Tvorba pozitivních prvků neobnáší žádné velké výdaje. Tvorba a uplatňování pozitivních prvků neobnáší velké finanční výdaje. Většinou je k tomu zapotřebí jen čas a odhodlání. Mladí lidé kolem sebe potřebují dospělé a kamarády, kteří o ně budou projevovat zájem, budou je podporovat, povzbuzovat a ukazovat jim cestu. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrávají rodiče, ale každý, s kým se mladý člověk setkává v běžném životě (ať už je to ve škole, v rámci církve, ve sportovním kolektivu, na pracovišti nebo doma u přátel či příbuzných), se může osobně zasadit o to, aby měl mladý člověk k dispozici dostatek záchytných bodů, které mu umožní rozhodnout se vždy tak, aby se vyhnul nezodpovědnému užívání návykových látek a dalšímu podobnému chování, které by pro něj mohlo mít neblahé zdravotní a sociální následky.

Jedním z důležitých zdrojů pozitivních prvků pro vaše dítě jste vy jako rodič, který myslí na prevenci a se svým dítětem komunikuje a důsledně uplatňuje výchovu vyznačující se rovnováhou mezi adekvátní péčí a kázní. Tato skupina pozitivních prvků je natolik důležitá, že této problematice věnujeme celou příští kapitolu.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ