Kvíz: Mé dítě a média

Udělejte si malý průzkum svého povědomí o médiích. Výrazem média označujeme televizi, internet, filmy, časopisy, rozhlas, texty písní a všechny zdroje reklamy, včetně reklam na billboardech.

  1. Vím, kolik času denně stráví mé dítě u televize.

  2. Kontroluji internetové stránky, které mé dítě navštívilo.

  3. Vím, jakou hudbu mé dítě poslouchá

  4. Vím, na co se mé dítě dívá v televizi.

  5. Omezili jsme čas, který naše dítě tráví na internetu.

  6. Mé dítě nesmí nosit oblečení, které obsahuje reklamu na tabák nebo alkohol.

  7. Vím o tom, že v mém městě/zemi producenti tabákových výrobků a alkoholických nápojů propagují své zboží prostřednictvím reklamy. Udělal jsem si čas na to, abych tuto věc probral se svým dospívajícím potomkem.

Čím větší počet odpovědí „ano“ (nebo alespoň „částečně“) jste zaznamenali, tím více to znamená, že jste vnímaví ke sdělovacím prostředkům a uvědomujete si, jaký dopad mohou na vaše děti mít.

Ve zbývající části této kapitoly se dozvíte něco více o médiích a o jejich možném vlivu na postoje vašich dětí k drogám. Pamatujte si, že výrazem „drogy“ máme na mysli nejen nelegální drogy, ale také alkohol a tabák.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ