Typy médií:

Média mají silný sociální a kulturní vliv.

Na několika dalších stranách jsou uvedeny nejběžnější typy médií využívaných k reklamě na alkohol, tabákové výrobky a další návykové látky, včetně stručného popisu každého z nich.

Televize

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Mladí lidé, kteří se dívají na televizi, mohou být vystaveni reklamám na alkohol a v některých zemích i na tabákové výrobky, které se mnohdy bez omezení vysílají během dne i večer. Reklamy a pořady propagující návykové látky a jejich užívání jsou běžné na všech kanálech v kteroukoli denní dobu.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ