Tělesné změny v pubertě

Puberta je pro tělo a jeho majitele vzrušující období! Fyzicky se části těla zvětšují a rozvíjejí a poskytují nové počitky a prožitky, které silně ovlivňují to, jak se dospívající dívají na svět.

A také to, jak se svět dívá na dospívající!

Dospívající si někdy připadají silní a mají pocit, že všechno zvládají, zatímco jindy mají pocit, že pouze jejich okolí je schopno jim určit, kdo vlastně jsou! Nemají žádný návod, podle kterého by poznali, co je normální: jak by měli vypadat, jak by se měli cítit, jak by se měli projevovat a jak by měli používat všechny ty nově získané části těla – jsou jen na okrasu, nebo mají nějaký účel?

Příklad:

  • Zvýšená síla a energie dospívajícího chlapce, která je důsledkem rozvoje svalů, se dá využít k sportovním či jiným fyzickým výkonům. Dá se však využít také k šikanování nebo agresivnímu vystupování vůči kamarádům nebo i rodinným příslušníkům.

  • Rozvíjející se tělesné atributy mladé ženy mohou zvýšit její pocit sebedůvěry prostřednictvím proměny vztahů, které má se svými přáteli nebo lidmi ve svém okolí obecně. Může si začít uvědomovat, že je středem pozornosti, zvláště ve vztahu k mladým mužům. Tyto atributy však lze využít i způsobem, který pro dospívající dívku znamená riziko otěhotnění nebo sexuálně přenosných chorob.

V letech dospívání změny neustávají a probíhají mnoha způsoby najednou. Zatímco dochází k tělesným změnám, mění se také mozek. Tyto změny, které mladý člověk prožívá, se projevují tělesně, emočně i v chování.

Zároveň s těmito probíhajícími změnami prožívá mladý člověk mnoho pocitů nejistoty – nejistoty, která může znamenat jeho zranitelnost a otevřenost vůči vlivům rodiny, přátel a médií.

  • Naštěstí má rodina jako první příležitost utvářet u dítěte hodnoty, postoje a přijatelné chování, které pomáhají působit na to, jak se dítě bude v tomto období změn chovat, a jejichž prostřednictvím je možné se vyhnout škodlivému „nemotornému“ chování.

  • Pozitivní rané zážitky spojené s rodiči a rodinou spolu se vzděláváním a příležitostmi usnadňují cestu ke zdraví, štěstí a úspěchu jak v době, kdy děti vyrůstají, tak v budoucnosti.

Dejte mi dítě, kterému ještě není sedm let, a vrátím vám muže – nebo ženu!

Nelehkým úkolem rodiče je napomáhat tomu, aby vzrušení z puberty nebylo zastíněno zmatkem z puberty.

Řekl bych, že trocha vzrušení nemůže nikdy uškodit!

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ