Snaha o vytváření ochranných faktorů a pozitivních prvků má smysl!

Ve srovnání s tím, čemu jsou dnes svědky u mladých lidí, zejména s ohledem na technologický vývoj, média a to, co vnímáme jako změny v postojích a chování, mohli mít mnozí rodiče v době svého dospívání jednodušší život. Ano, ve vaší generaci existovaly drogy, alkohol, předmanželský sex, násilí a předčasné odchody ze školy, ale současná generace se kromě toho všeho musí vypořádat ještě s dalšími problémy, z nichž některé vyžadují intenzivnější pozornost ze strany dospělých. V mnohých rodinách mají oba rodiče nějaké zaměstnání, což znamená, že mnoho dětí tráví více času bez péče a dohledu dospělých. Mnoho dospělých může kromě toho z různých důvodů zastávat obecný názor, že mladí lidé jsou dnes zralejší, než byli oni, a proto nevyžadují takovou pozornost. Nevím, jestli je to tak docela pravda. Co si o tom myslíte vy?

Skutečnost je taková, že naše děti a dospívající mládež stále potřebují péči a zájem svých rodičů.

Ani v dnešní době se život mladých lidí neobejde bez přítomnosti dospělých, na které bude spolehnutí a kteří budou důslední v tom, co říkají a dělají. Takový stav je pevným základem růstu a vývoje mladého člověka. Tyto předpoklady tvoří východisko pro dobré vztahy a komunikaci mezi rodiči a dětmi. Toto silné pouto mezi dítětem a jeho rodiči je „nosným pilířem“, nástrojem (či pozitivním prvkem), jehož pomocí mohou mladí lidé čelit tlakům a nástrahám, s nimiž se v dospívání setkávají. A rodiče, kteří myslí na prevenci, mohou také přispívat k vytváření a upevňování mnohých dalších nástrojů či pozitivních prvků.

Prevention-Smart launched for initial evaluation on June 26th 2009. If you have any comments or feedback, please email us via the contact form.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ